Informatieavond project SPAARBODEM

Aanmelden? Graag!

Wilt u ook aan de slag met beter bodembeheer op uw bedrijf? Dan is Spaarbodem iets voor u. U kunt uw interesse kenbaar maken via het formulier op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem. Of kom naar de informatieavond op 7 november, in De Butler in Uithuizen. Inloop vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie over Spaarbodem kunt u ook contact opnemen met projectleider Jakoba Stephanus, telefoon 06-52481993, e-mail: .

Klik HIER voor meer informatie over dit project. 

Bent u akkerbouwer in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest? En wilt u meer weten over het verbeteren van uw grond en daarmee de opbrengst van uw perceel?

Kom dan op donderdag 7 november naar de startbijeenkomst van het project Spaarbodem!

Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Veel akkerbouwers zijn zich bewust van de algemene problematiek. Toch is het belang van goed bodembeheer voor de omgeving én voor de eigen perceelopbrengst nog vaak onderbelicht.

Om die reden is Spaarbodem van start gegaan. Een project om nóg meer inzicht te krijgen in goed bodembeheer.

Vier themagroepen

Deelnemers aan Spaarbodem kunnen kiezen uit vier themagroepen. Aan de hand van de gekozen thema’s worden concrete acties op het perceel uitgediept. De vier centrale thema’s zijn:

• Organische stof

• Bodemstructuur en bodemverdichting

• Jaarrond groen beteelde percelen

• Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst leert u alles over de opzet van het project. En over wat het project voor uw bedrijfsvoering kan betekenen. U kunt kiezen uit een viertal workshops, onder de deskundige leiding van experts van Aequator, Wageningen University & Research, SPNA en Naturim.

Waar: De Butler, Hoofdstraat West 46, Uithuizen

Wanneer: Donderdag 7 november Programma: 19:30 inloop

19:45 welkom door projectleider Spaarbodem
19.50 plenair: starten, opening door Annette van Velde, bestuurder Noorderzijlvest
20.05 workshopronde 1
20:30 pauze
20:45 workshopronde 2
21:10 workshopronde 3
21:40 plenair: vervolg benoemen en afronden
22:00 einde Voor meer informatie

Kijk voor meer informatie over Spaarbodem op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem of neem contact op met projectleider Jakoba Stephanus, telefoon 06-52481993, e-mail: .