Ontvangst internationale landbouwjournalisten

Op maandag 16 juli ontvangt The Potato Valley een groep internationale landbouwjournalisten bij HZPC in Metslawier. De journalisten worden bijgepraat over de pootaardappelteelt in Nederland en de belangrijke positie die het Noorden van Nederland inneemt in de mondiale productie van pootaardappelen.