Open dag Kollumerwaard 2019

Open dag Demonstratie: niet-chemische loofdood-strategieën

Kom op dinsdag 9 juli naar de open dag van proefboerderij de Kollumerwaard!

Aardappel-proefvelden tour
13:15-14:45u  16:30-18:00u
Suikerbieten, wintertarwe en ui tour
13:30-14:45u   16:45-18:00u
Velddemo loofdood-strategieën
15:00-16:00u

Wat is er te zien?

 • Velddemo niet-chemische loofdood-strategieën (15:00-16:00u)
 • Geleide tours langs proefvelden (aardappel, ui, wintertarwe, suikerbiet, vol=vol)
 • EC- (zout-) gehalte bepaling door experts Acacia water (neem eigen water mee!)
 • Info en achtergronden van het project Spaarbodem, en andere DAW-projecten
 • Spoelplaats met Heliosec en Phytobac (Waterschap Noorderzijlvest)
 • Pilotveld ‘Perceelemissie in de hand provincie Friesland’
 • Demoveld Convenant ‘Robuuste Aardappelrassen (phytophthora)’
 • Update en kennis-uitwisseling project Stikstof Telen (Planty Organic)
 • Bokashi-bagging machine
 • Info en achtergronden Koolstof-certificatenproject provincie Friesland
 • … en nog veel meer: beleef het zelf!
 • De toegang tot de open dag is gratis.

Aansluitend op de open dag (vanaf 19:30u) wordt er vanuit het Convenant ‘versnelde transitie naar robuuste Aardappelrassen’ een uitgebreide rondgang langs het demoveld met robuuste rassen verzorgd. Daaropvolgend zal Peter Keijzer (Louis Bolk Instituut) een toelichting geven bij de uitdagingen voor de robuuste aardappelveredeling en meer vertellen over resistentiemanagement. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden, doelgroep zijn (poot)aardappeltelers van de Noordelijke klei.

OPGAVE hiervoor gewenst bij Carina Rietema via rietema@spna.nl