Rondgang langs diverse demonstratievelden

Aansluitend op de open dag 9 juli op de Kollumerwaard (VANAF 19:30U) wordt er vanuit het CONVENANT ‘VERSNELDE TRANSITIE NAAR ROBUUSTE AARDAPPELRASSEN’ een uitgebreide rondgang langs het demoveld met robuuste (phytophthora resistente en/of vroege) rassen  verzorgd.

Daaropvolgend zal Peter Keijzer, programmacoördinator Veredeling & Innovatieve Teelten bij het Louis Bolk Instituut een toelichting geven bij de uitdagingen voor de robuuste aardappelveredeling en meer vertellen over het belang van resistentiemanagement. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle belangstellenden, doelgroep zijn (poot)aardappeltelers van de Noordelijke klei.

OPGAVE is gewenst bij Carina Rietema via rietema@spna.nl