‘Pootgoedsector op de kaart gezet in de provincies’

‘Pootgoedsector op de kaart gezet in de provincies’


Voorzitter van The Potato Valley, Tineke de Vries, blikt terug op de afgelopen jaren en vooruit op de nieuwe krachtenbundeling met het Agrofoodcluster. Ze is trots op de resultaten die geboekt zijn en heeft zin in de nieuwe samenwerking.

Tineke is een van de initiatiefnemers van The Potato Valley en sinds de oprichting in 2016 voorzitter. ‘We zagen destijds dat er binnen de provincie Friesland veel aandacht ging naar de melkveehouderij, met bijvoorbeeld de oprichting van een Dairy Chain en een Dairy Campus. Binnen de Provinciale Staten werden toen vragen gesteld over wat de provincie deed voor de akkerbouw. Omdat die sector goed draaide ging er weinig aandacht naartoe. We zijn met een aantal partijen bij elkaar gaan zitten en hebben bepaald wat we wilden. Zo kwamen we tot de oprichting van een platform voor de akkerbouw met de pootgoedteelt als basis. We wilden projecten aanjagen en ons op innovatie richten’, vertelt ze.

The Potato Valley begon met een startsubsidie van de Provincie Friesland, maar als snel haakte ook de provincie Groningen aan. En bedrijven zoals Agrifirm, Agrico, HZPC en GroeNoord plus het onderwijs in de vorm van Aeres en Terra. In de beginfase heeft The Potato Valley veel projecten aangejaagd. ‘We schreven mee aan POP-subsidie-aanvragen. In de laatste jaren werd onze rol meer die van kennisdeler. We hadden een te kleine organisatie om zelf projecten te leiden, dus brachten we de juiste mensen met elkaar in contact en brachten ideeën in.’

Tineke hoeft niet lang na te denken over het belangrijkste resultaat van The Potato Valley. ‘We hebben de pootgoedsector op de kaart gezet in de provincies. Met name in Friesland, want in Groningen was er al meer aandacht voor. De provincies hadden met ons een platform om mee te schakelen. Voorheen moest dat bijvoorbeeld via LTO of individuele bedrijven, maar met ons hadden ze een heel cluster te pakken. Waar ik ook heel trots op ben is de film die we afgelopen jaar hebben gemaakt over de betekenis van de pootgoedteelt voor de wereld-voedselvoorziening en de rol van onze telers en bedrijven daarin.'

Vanaf maart dit jaar gaat The Potato Valley samen verder met het Agrofoodcluster. ‘Aanleiding hiervoor was het vertrek van onze directeur Hiske Galema vorig jaar, maar ook dat we voor een nieuwe periode van financiering stonden, waarbij de subsidie vanuit de overheid wegviel. Tel daarbij de wens van deelnemers om het platform te verbreden naar andere regio’s. Toen zijn we gaan kijken naar mogelijke samenwerkingspartners. Sommige van onze deelnemers waren lid van beide partijen, waardoor deze samenwerking heel logisch is. Het is een mooie partij en we hebben veel raakvlakken’. Iedereen van het oude bestuur gaat eerst mee. ‘Voor deelnemers verandert vooral dat het netwerk groter is en we een groter gebied omvatten. We zijn zo nog meer een speler van betekenis,’ besluit ze.

Lees verder