Bijzondere digitale deelnemersbijeenkomst

Bijzondere digitale deelnemersbijeenkomst

Bijzondere digitale deelnemersbijeenkomst

Op 28 mei organiseerde The Potato Valley een, vanwege Corona, digitale deelnemersbijeenkomst. Deze stond in het teken van kringlooplandbouw en vergroening.

Bijzondere digitale deelnemersbijeenkomst
Zo’n 25 personen namen deel aan de skype-sessie. Voorzitter Tineke de Vries praatte de deelnemers o.a. kort bij over het nieuwe communicatieplan. Vorig jaar is er onderzoek gedaan onder de deelnemers waar meer aandacht aan moet worden besteed. Daar kwam onder andere uit naar voren dat deelnemers willen werken aan het imago van TPV en het imago van de pootaardappelsector.

Presentaties door HLB en HZPC
Zo gaf Janny Peltjens van HLB een toelichting op groene middelen in de toekomst van kringlooplandbouw. "De maatschappij wil minder chemie. De biologie in de bodem en gewas wordt belangrijk. Het is nu van belang dat we veel ontdekken over groene middelen en biostimulanten en dat we er mee leren werken. Ze werken anders dan chemische middelen. Om hier goed mee te kunnen werken moet je toe naar een holistische aanpak. Chemische middelen zou je dan nog als noodstop achter de hand moeten hebben".

Robert Graveland van HZPC lichtte toe hoe veredeling een oplossing kan bieden waar het met middelen en teeltwijze niet lukt. Er zijn mogelijkheden voor bijvoorbeeld Phytophthora-resistentie, virusresistentie en resistentie tegen nematoden.

Pitches van deelnemers
Meerdere deelnemers hielden pitches over de raakvlakken met vergroening en kringlooplandbouw. Zo ondersteunt Rabobank de kringlooplandbouw en de biodiversiteitsmonitor akkerbouw. De bank stimuleert kennis en opleidingen en kan voordeliger leningen aanbieden als voldaan wordt aan 'groene condities'.
LTO Noord liet een filmpje zien over de aanpak van verzilting en GroeNoord vertelde hoe John Deere bezig is met kringlooplandbouw. De fabrikant werkt aan zelfrijdende tractoren en drones voor diverse toepassingen met een laadvermogen tot 220 kg.

Kennis blijven delen
De Vries sloot af met de opmerking dat het netwerken tijdens zo’n digitale sessie wat moeilijker gaat. En een deelnemersbijeenkomst is ook bedoeld om te netwerken. Ze hoopt dat ook iedereen een volgende keer weer live te zien. Toch was het goed om ook tussentijds een digitale bijeenkomst te organiseren zodat er nog kennis gedeeld kan blijven worden.