Bioketen wil volledig robuuste aardappel in 2020

De convenantpartners zijn aardappelkwekers, aardappeltelers, aardappelhandelaren en retailorganisaties. Zij stellen zichzelf tot doel om de productie van pootgoed van resistente rassen de komende jaren stapsgewijs op te schalen tot 100 procent in 2020. Verder willen de partners vanaf dat jaar alleen nog robuuste aardappelrassen aanbieden in het biologisch winkelschap.

De ondertekening vond plaats op het bedrijf van de biologische aardappeltelers Ewoud en Corina van der Spek in Lage Zwaluwe. Daar vertelde directeur Bavo van den Idsert van biologische ketenorganisatie Bionext dat de directe aanleiding voor het convenant het dramatisch verlopen teeltseizoen van 2016 is geweest.

Discussie over koper

'Phytophthora heeft toen een enorme schade toegebracht aan de biologische aardappelteelt. Bovendien ontstonden felle discussies over het gebruik van koper om de ziekte te beheersen. De problemen werden mede veroorzaakt door het feit dat er onvoldoende resistente en dus robuuste rassen beschikbaar waren', aldus Van den Idsert.

Voor Bionext was dit vervolgens aanleiding om de ketenpartijen bij elkaar te roepen om tot een oplossing te komen. Dat resulteert uiteindelijk in het convenant dat nu is ondertekend en vanuit de praktijk als zeer waardevol wordt beschouwd.

Henk Klompe, zelf aardappelteler in Flevoland en woordvoerder van overlegorgaan Bioplant voor biologische akkerbouwers, noemt het initiatief bijzonder. 'De schakels van de biologische aardappelketen laten hiermee zien dat ze elkaar nodig hebben. Nu is het van belang dat de consument hierop aanhaakt.'

Onderscheiden in Europa

Klompe stelt dat phytophthora totnutoe altijd het zwakke punt was van de biologische aardappelteelt in Nederland. 'Dankzij dit convenant veranderen we dat echter in een sterk punt, waarmee we ons in Europa kunnen onderscheiden en dat zonder gebruik van koper.'

Naast de biologische winkelketens als Odin, Ekoplaza en Natudis behoren ook retailorganisaties als Albert Heijn en Jumbo tot de ondertekenaars van het convenant. 'Wij juichen het toe dat de sector zelf op deze manier een oplossing zoekt voor een teeltprobleem en willen dat graag ondersteunen', verklaart Nienke Weidema van Albert Heijn.

De manager kwaliteit en duurzaamheid legt uit dat het idee van de robuuste rassen en het weerbare gewas goed aansluit bij de standpunten van Albert Heijn over duurzaamheid. 'Het biologisch segment wordt steeds belangrijker voor onze supermarkten. Om onze klanten een ruime keuze te geven, hebben we alleen maar behoefte aan nog meer resistente rassen in ons schap.'

Verbreding aanbod

De partners in het convenant spreken met de ondertekening de intentie uit dat ze activiteiten ontwikkelen om de doelstellingen te realiseren. Voor kwekers en pootgoedtelers geldt dat ze inzetten op verbreding van het aanbod robuuste rassen voor alle marktsegmenten. Verder gaan ze de productie van pootgoed van beschikbare rassen opschalen om in elk geval in 2020 voldoende consumptieareaal te kunnen uitplanten.

Biologische aardappeltelers kiezen in 2020 alleen nog voor de zogeheten robuuste aardappelrassen. Ook gebruiken ze vanaf dat jaar geen koper meer, ook niet voor bladbemesting. Telers en kwekers geven elkaar instructies over hoe om te gaan met phytophthora in zowel resistente als niet-resistente rassen.

Retailers en verkooporganisaties verkopen alleen nog resistente of robuuste aardappelrassen in hun biologische segment. De rassen moeten dan wel voldoen aan de gevraagde kwaliteitseisen. Zij zeggen bovendien toe dat ze deze aardappelrassen actief gaan promoten.

Bionext bewaakt de afspraken in het convenant. De looptijd van de ondertekende afspraken gelden tot 31 december 2020.

Bron: Nieuwe Oogst 8 augustus 2017