CleanLight UV-kap op Potato Care uitgetest

CleanLight UV-kap op Potato Care uitgetest

In 2016 is door de akkerbouwcombinatie Van der Bos/Idsardi in Holwerd (Fr.) het initiatief genomen om de Cleanlight UV-kap bruikbaar te maken voor toepassing op pootaardappelen. Cleanlight UV is een beproefde techniek die veel in teelten onder glas en sinds enkele jaren ook in de bollenteelt wordt toegepast.