De digitale boerderij

De digitale boerderij

Op veel akkerbouwbedrijven is precisielandbouw al realiteit. Denk hierbij aan rechtrijsystemen en plaatsbepalingstechniek. Met behulp van moderne techniek wordt het beste van het land gehaald. Nieuwe manieren om voor de teelt belangrijke informatie te verzamelen, zijn volop in ontwikkeling. Moet de teler van de toekomst ICT-er worden?