Fase 1 van project Precisie Landbouw 4.0 afgerond

Fase 1 van project Precisie Landbouw 4.0 afgerond

Waarom komt datagedreven landbouw zo slecht op gang in de open teelten?

The Potato Valley is een van de partners in het project Precisielandbouw 4.0 (PL4.0). In de eerste fase van dit project is een knelpuntenanalyse gedaan naar oorzaken waarom data-gedreven landbouw in open-teelten als integraal concept zo slecht op gang komt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de melkketen in Nederland waar ketenoptimalisatie wel werkt. Daar delen partners hun data via het JoinData autorisatie platform. Ook worden er in PL4.0 aanbevelingen gedaan hoe de situatie ten gunste te veranderen en worden er use cases voorgesteld om de meerwaarde van slim datagebruik in open-teelten en ketens aan te tonen. Lees hier de complete managementsamenvatting van fase 1 van PL 4.0.

De pootaardappelacademie zoekt voor fase 2 van het project telers die mee willen doen in de experimenten. Belangstellenden kunnen zich melden bij Hilko Bos van de pootaardappelacademie via 06 13387436 en

Lees hier het hele document