Gebrek aan kennis?

Meer vraag naar inhoudelijke vakensen
Concluderend zijn zowel de net afgestudeerden als de bedrijven tevreden over de huidige pootgoedsector. Zij vinden dat er voldoende kennis aanwezig is, maar dit is versplinterd binnen de sector. Om een gebrek aan kennis op te vangen worden specialistische bedrijven met inhoudelijke kennis gebruikt. Men verwacht dat er in de toekomst (nog) meer vraag naar specialisten komt. Hiermee wordt bedoeld: inhoudelijke vakmensen, teelt- specialisten en veredelaars. Bedrijven en afgestudeerden vinden beiden dat vakinhoudelijke kennis zowel in de praktijk als op school vergaard moet worden. Als een student naast zijn studie op een akkerbouwbedrijf werkt, is de stap van studie naar werkveld 'goed te doen'.

Zowel studenten als bedrijven missen de vakinhoudelijke kennis (pootgoedsector, bodem en gewas) binnen de opleidingen. De opleidingen zijn te weinig betrokken met mensen en bedrijven uit de praktijk. Daarnaast zijn ze te veel gericht op het opleiden tot adviseur, zowel op sociaal als financieel vlak. Ook worden studenten te breed opgeleid en missen ze kritische en analytische vaardigheden. Deze kennis en vaardigheden zou volgens het werkveld ontbreken in de aansluiting tussen bestaande opleidingen en de pootaardappelsector.

Het volledige artikel kunt u hier lezen: