Kennisbijeenkomst 26 november 2018

Kennisbijeenkomst 26 november 2018

Precisielandbouw en onderzoek naar de fysiologische leeftijd van de aardappel

Jun, 2016 Categorie

Deelname gratis - aanmelden wenselijk
Genodigden: iedereen die geïnteresseerd is in pootaardappels

Op deze bijeenkomst wordt ook een belangstellingsregistratie - onder telers - voor het project Precisielandbouw 4.0 gehouden.


Programma

 1. Welkom én opening van de bijeenkomst door voorzitter Tineke de Vries
 2. Stand van zaken van de stichting ‘The Potato Valley’; Welke uitdagingen vergen aanpak, een vooruitblik?
 3. Bereikt remote sensing de boer?
  Tamme van der Wal (Aerovision) Over landbouw in het algemeen en precisielandbouw in het bijzonder.
 4. Toelichting van het project Precisielandbouw 4.0
  Corné Kempenaar (WUR) Wie geeft zich op voor deelname aan de gebruikersgroepen?
 5. PAUZE 
 6. Onderzoek naar de fysiologische leeftijd aardappel en wat kan dat voor ons betekenen
  Paul Struik (WUR) artikel Aardappelwereld: Paul Struik pleit voor invoering vitaliteitspaspoort
 7. Korte presentaties van de stand van zaken van lopende projecten en trajecten
  Flight to Vitality; Duurzame en klimaatbestendige aardappelrassen door betere beworteling; Koepelproject voor telers; Aanpak verzilting; Arbeidsmarktonderzoek onder deelnemers TPV; Versterken Pootaardappelacademie als telerplatform
 8. Sluiting

Locatie

Proefboerderij de Kollumerwaard

Hooge Zuidwal 1

9853 TJ Munnekezijl

Tijden

Aanvang: 13:30 uur

Einde: 17:00 uur

Aanmelden

Aanmelden kan eenvoudig door op deze link te klikken