Projecten gezocht!

Het aantal aanvragen bij het Oanfiterfûns is de afgelopen jaren sterk afgenomen, waardoor het bestuur ervan nu op zoek is naar nieuwe projecten. Vanuit The Potato Valley gaan we helpen met het vinden van goede projecten waar het fonds een financiële bijdrage aan kan leveren.

Er zijn slechts twee voorwaarden waar de projecten aan moeten voldoen:

  1. Het project moet een innovatief initiatief in de akker- of tuinbouw zijn
  2. Het project moet plaatsvinden in het noorden van de provincie Fryslân

Heeft u goede ideeën die binnen de voorwaarden van het Oanfiterfûns passen en bent u nog op zoek naar (een deel van de) financiering? Dan kunt u dit projectidee aanleveren bij The Potato Valley.  

In september 2018 leggen wij alle aanvragen voor aan het stichtingsbestuur van het Oanfiterfûns, zodat zij deze projecten kunnen beoordelen.

Voor meer informatie en/of het aanleveren van projectideeën kunt u mailen naar