Succesvol webinar The Potato Valley

Succesvol webinar The Potato Valley


Succesvol webinar The Potato Valley

Op 19 november organiseerde The Potato Valley een webinar over kringlooplandbouw en economie. Ruim 200 adviseurs, telers, handelaren, journalisten en overige geïnteresseerden uit de aardappelindustrie meldden zich aan.

Het thema van het webinar was kringlooplandbouw en economie: Hoe krijgen we het systeem circulair en wel met een goed inkomen? Directeur Hiske Galema leidde de middag. In de studio waren The Potato Valley-bestuursleden Hilko Bos en Tineke de Vries aanwezig. Zij gingen voorafgaand aan het gesprek met de twee externe sprekers in op de positie van The Potato Valley en de kracht van de pootaardappelketen. “We hebben een prachtig product, maar hebben de logistiek, handel en certificering nodig om dit te vermarkten. De ketenpartners zijn in Nederland goed op elkaar ingespeeld, waardoor we een sterkte positie hebben kunnen behalen. Maar ook voor de toekomst speelt de hele keten, inclusief onderwijs en onderzoek, een grote rol. Er wordt momenteel veel van de sector gevraagd, kijk naar kringlooplandbouw, dan kun je niet als een tandwiel in de keten een transitie voor elkaar krijgen. Dan heb je de hele keten nodig.”, vertelde Bos.

“Export pootgoed verenigbaar met kringloopgedachte”
Martin van Ittersum, gepromoveerd in de landbouw- en milieuwetenschappen aan Wageningen Universiteit, vertelde over kringlooplandbouw. De hoogleraar plantaardige productiesystemen ging onder andere in op vragen over de export van pootgoed. “De Nederlandse pootgoedsector exporteert naar 80-90 landen wereldwijd, hoe moeten we dat uitleggen als er wordt gesproken over kringloop en korte ketens”?, vroeg De Vries. Van Ittersum gaf aan dat de sector moet focussen op het unieke karakter van het Nederlandse pootgoed. “Het is een gespecialiseerd product, dat niet overal geteeld kan worden. Het gaat niet om de productie van het gemiddelde voedselproduct in hoge volumes, maar om uitgangsmateriaal voor een efficiënte teelt hier en elders. Dat is best verenigbaar met de kringloopgedachte. Wij hebben het klimaat en de kennis om dat te kunnen. Wel is het van belang om die teelt zo schoon en duurzaam mogelijk te doen.”

“Bijdrage aan oplossen voedselprobleem is uniek”
Economisch kopstuk Arnoud Boot is hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaf aan veel geleerd te hebben over de pootaardappelsector door het webinar en de voorbereidende stukken die hij van The Potato Valley ontving. Hij adviseerde de sector om gebruik te maken van de unieke eigenschappen in kennis en klimaat om aan te geven dat het belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het wereld voedselprobleem. Hier is dus sprake van een globale keten. “Dat er veel mensen actief zijn in de sector en dat we een groot economisch belang hebben zijn heel sterkte lobbyargumenten, maar dat je een bijdrage levert aan het oplossen van een voedselprobleem door de unieke combinatie van klimaat en kennis is ijzersterk."

Kijk het webinar terug
Het webinar is terug te kijken via deze link.