Symposium over toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied

Symposium over toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied


Symposium over de toekomstige zoetwatervoorziening in het Waddengebied

Op 29 juni 2022 organiseert de Waddenacademie in samenwerking met LTO Noord haar 28e symposium. Wat is een duurzaam perspectief voor de landbouw in het Waddengebied? Hoe gaan we de benodigde zoetwater strategie vormgeven? En welke kennis is hiervoor nodig? Op deze, en ongetwijfeld ook andere vragen probeert de academie antwoorden te vinden tijdens het symposium op woensdag 29 juni bij HZPC te Metslawier. Er is een mooi programma samengesteld met interessante sprekers.

Zie voor meer informatie en aanmelding de site van de Waddenacademie