Organisatie en doel

Organisatie en doel

Hier staat The Potato Valley voor

Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis met betrekking tot het totale pootaardappel-akkerbouwsysteem. Dit om belangrijke innovaties te bevorderen voor het ontwikkelen en realiseren van een economisch vitale kringlooplandbouw in de noordelijke kleischil. Hierbij werken ondernemers, onderzoek, onderwijs én overheid intensief met elkaar samen.

Hier staat The Potato Valley voor

De organisatie

The Potato Valley wordt gedragen door partners die deelnemen door kennis in te brengen of halen, door deel te nemen in projecten of projectvoorstellen te doen en/of door financieel bij te dragen. The Potato Valley is één van de uitvoeringsagenda’s van de Agro-agenda Noord Nederland. Linken naar kadernotitie van agroagenda zodra deze beschikbaar is.

De organisatie

Stichting The Potato Valley

Om The Potato Valley slagvaardig te kunnen laten opereren is de stichting The Potato Valley opgericht. De Stichting is opgericht op 27 oktober 2016 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67149774. Ga voor de statuten van de stichting naar 'Lees meer'.

Stichting The Potato Valley