Welkom bij The Potato Valley

Welkom bij The Potato ValleyWelkom bij The Potato Valley

Ons doel

De toppositie van Nederland behouden en versterken door de pootaardappelteelt verder te ontwikkelen tot een duurzaam teeltsysteem die robuuste pootaardappels oplevert. De pootaardappel is het richtgewas voor het akkerbouwplan.

Van alle exporterende gebieden in de wereld neemt alleen al de noordelijk regio van Nederland 23% van de wereldwijde export van pootaardappelen voor haar rekening. We exporteren naar meer dan 80 landen wereldwijd. De pootaardappelteelt geeft direct werk aan 1.400 mensen en indirect aan 4.200 mensen. Dit vertegenwoordigt een arbeidswaarde van 230 miljoen euro.

Alleen al in het noordelijke kleigebied is 70.000 hectare geschikt voor de pootaardappelteelt.

De pootaardappel heeft een dominante rol in het akkerbouwplan. Het is immers zo dat er eens in de drie tot vier jaar aardappelen geteeld worden op een akker. De andere jaren staan de gewassen die geteeld worden op de akker vaak in dienst van de pootaardappel.

De pootaardappel staat centraal in de aanpak van The Potato Valley.

De aardappel wordt mondiaal een steeds belangrijker gewas. Om aan de hoogwaardige voedselbehoefte op termijn te kunnen voldoen heeft de aardappel de potentie om door te groeien van een derde naar een tweede plaats als wereldgewas.

Dit doen we door:

  • Kennis verzamelen en delen
  • Bevorderen van innovaties
  • Samenwerking stimuleren

Zie voor korte weergave onze factsheet