Partners

Partners
Agrico

Agrico

Agrico is een krachtig en coöperatief aardappelbedrijf. Een wereldspeler op het gebied van nieuwe aardappelrassen, pootaardappelen en consumptieaardappelen.

The Seaweed Company

The Seaweed Company

The Seaweed Company combineert unieke biologische en technologische expertise om zeewier op commerciële schaal efficiënt te telen, te oogsten en te verwerken vanuit onze open waterfaciliteiten in Ierland, Marokko, India en Nederland.

Koppert

Koppert

Koppert biedt een geïntegreerd systeem van specialistische kennis en natuurlijke, veilige oplossingen die de gezondheid, weerbaarheid en productiviteit van gewassen verbeteren.

Rabobank - Bedrijven

Rabobank - Bedrijven

Met meer dan 140 analisten wereldwijd onderzoekt RaboResearch de (Nederlandse) economie, financiële markten en food & agri-sector. Deze kennis stelt onze wholesale-klanten en agrariërs in staat de know-how van hun business te verbreden en verdiepen en zo weloverwogen strategische keuzes te maken. Met de inzet van deze kennis en het netwerk draagt de Rabobank bij aan een sterk netwerk van The Potato Valley.

Delphy

Delphy

Delphy staat voor onafhankelijke kennis ontwikkeling en kennis implementatie. De pootaardappelsector is kennisintensief, nieuwe kennis is nodig om de pootaardappelteelt gezond te houden en verder te ontwikkelen. Delphy pakt dit graag samen met The Potato Valley op in de vorm van nieuwe projecten waarin de ontwikkeling en toepassingen van kennis bij pootgoedtelers centraal staat.

HLB

HLB

De HLB groep houdt zich bezig met toegepast onderzoek, diagnose en advies op het gebied van bodem- en plantgezondheid en geïntegreerde plaagbestrijding. We werken met 100+ producten en diensten en 135 medewerkers in meer dan 10 landen voor tenminste 10.000 telers en agro bedrijven.

We geloven in samenwerking ten behoeve van onderzoek en innovatie.

HZPC

HZPC

Er ligt een hele wereld verborgen achter de aardappel. Wij bij HZPC hebben passie voor aardappelen en zijn specialisten in ons vakgebied. We zijn een innovatieve marktleider in aardappelveredeling, pootgoedverkoop en productconceptontwikkeling.

Provincie Groningen

Provincie Groningen

Groningen is een echte landbouwprovincie. Ongeveer tachtig procent van het landoppervlak van de provincie wordt beheerd door boeren. Landbouw is erg belangrijk voor onze economie. Bovendien bepaalt de landbouw voor een groot deel ons herkenbare Groningse landschap. Het bestuur van de provincie Groningen streeft naar een vitale, toekomstbestendige landbouwsector en een mooi, leefbaar buitengebied. Om dat te bereiken ondersteunt de provincie verdere verduurzaming van de landbouwsector.

NAK

NAK

De NAK is de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen. Deze wettelijke taak wordt vervuld in opdracht en onder toezicht van de minister van Economische Zaken (EZ).

Provincie Fryslan

Provincie Fryslan

Agrifirm

Agrifirm

Agrifirm Plant is een zelfstandige onderneming binnen Koninklijke Agrifirm Group. Het bedrijf  biedt akkerbouwers en tuinders alles wat nodig is voor de teelt van gewassen: van meststoffen, gewasbescherming, zaden en bedrijfsbenodigdheden tot kennis en advies.

SPNA

SPNA

SPNA voert onafhankelijk agrarisch praktijk-veldonderzoek uit. Proefboerderij de Kollumerwaard ligt centraal in het pootgoed-gebied, waar volop onderzoek gedaan wordt op het gebied van mechanisatie, (groene) gewasbeschermingsmiddelen, bemesting, rassenkeuze, bouwplan en aanverwant.

GroeNoord

GroeNoord

Specialist op het gebied van mechanisatie in de akkerbouw en veehouderij in Noord-Nederland.

Pootaardappelacademie

Pootaardappelacademie

De pootaardappelteelt stelt steeds hogere eisen aan kwaliteit en management. Pootgoedtelers weten door intensief met elkaar kennis uit te wisselen actief in te spelen op veranderende omstandigheden en optredende knelpunten. Een aantal ondernemers heeft daarom opnieuw het initiatief genomen om te komen tot een Pootaardappelacademie.

Terra

Terra

Terra is een opleidingscentrum dat Praktijkonderwijs, vmbo-groen, het Groene Lyceum, mbo en volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Onze opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, voeding, dier, natuur & milieu.

Averis

Averis

Averis Seeds B.V. is een 100% dochter van AVEBE U.A. Averis Seeds B.V. richt zich op de ontwikkeling, vermeerdering en handel van zetmeelaardappelrassen en vertegenwoordigt rassen die geteeld worden in alle teeltgebieden van zetmeelaardappelen in Nederland en Duitsland. 

BASF

BASF

BASF Agro richt zich op onderzoek, marketing en verkoop van gewasbeschermingsmiddelen. Wij bieden gerenommeerde en innovatieve fungiciden, herbiciden, insecticiden en groeiregulatoren voor land- en tuinbouw en het openbaar groen.

Onze producten en diensten helpen agrariërs hun opbrengst te verhogen en de kwaliteit van hun producten te optimaliseren.

LTO Noord

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Hoe? Door ruimte voor agrarische ondernemers te maken of te houden. Dat is de belofte aan onze leden.

Aeres

Aeres

Binnen Aeres vindt u alle opleidingsniveaus; praktijkonderwijs (pro), vmbo, mbo en hbo. Bovendien verzorgen zij tal van commerciële cursussen en trainingen voor professionals.

Agrarische Jongeren Friesland

Agrarische Jongeren Friesland

Vereniging voor bedrijfsopvolgers en jongeren met hart voor de land- en tuinbouw. AJF komt op voor de belangen van de jongeren binnen de agrarische sector in Friesland en werkt aan bewustwording en kennisoverdracht. De AJF stiet foar in sûne takomst foar jonge boeren, boer wurde en boer wêze.

Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt

Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt

Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) is een vereniging van jonge, ambitieuze en enthousiaste jonge boeren, de toekomst van agrarisch Groningen. Het GrAJK behartigt de belangen van jonge boeren en organiseert gezellige en informatieve activiteiten voor leden.