Boeren Meten Water Verzilting Fryslân en Groningen

Boeren Meten Water Verzilting Fryslân en Groningen
100%
min
88%


Boeren Meten Water als onderdeel van Zoet op Zout

Het project Zoet op Zout bestaat uit verschillende bouwstenen. Dit project is nog in aanvraag bij het Waddenfonds, DAW-impuls en beide provincies, maar toezeggingen van LTO-fondsen, Fjildlab, BO-akkerbouw, Hagel Unie en boeren zijn er al wel. We verwachten dit voorjaar de reacties op onze aanvraag. Voor de eerste bouwstenen is er wel al financiering. Deze bouwsteen staat financieel zelfstandig in het project Zoet op Zout en is reeds gestart. Bovendien is deze bouwsteen qua gebied vergroot naar de gehele kuststrook van Friesland en Groningen. Boeren meten Water is gefinancierd vanuit o.a. POP3 (in Frl én Groningen), de waterschappen en deelnemende agrariërs. Boeren meten Water geeft belangrijke inzichten in de mate van verzilting. De opgedane kennis in deze bouwsteen in de regio van het Lauwersmeer wordt benut bij de overige bouwstenen van het project Zoet op Zout.

Projectteam
Jouke Velstra en Maaike Feltmann namens Acacia Water; Frank de Olde en Gerhard Noordhof namens LTO Noord, Mindert de Vries namens Hogeschool Van Hall Larenstein en Carina Rietema namens SPNA.

Doel van het onderzoek/project
Meten omvang en ernst van de verzilting in het noordelijk kleigebied en bewustwording bij boer en keten

Wat kan de teler ermee?
Kennis van de omvang en ernst geeft naast bewustwording ook inzicht in handelingsperspectief.

Wie voert het onderzoek uit?
Deelnemers onder begeleiding van Acacia Water, SPNA, HVHL en LTO Noord

Onderzoeksvraag
Wat is de omvang en ernst van de verzilting van het grond- en oppervlaktewater in het noordelijk kleigebied van Fryslân en Groningen?

Looptijd
2 jaar (tot eind 2022)

Voortgang 2020
Start van project en begin werving deelnemers en begeleiders (erfbetreders)

Eerste resultaten
geen

Resultaten uit vorige jaren
n.v.t

Leuke/opvallende weetjes over dit project
belangstelling onder boeren uit het gebied is groot.

Plannen 2021
Opleiden begeleiders (erfbetreders) en werving van deelnemers (100 in totaal, namelijk 50 akkerbouwers uit Friesland, en 50 uit Groningen). In het vroege voorjaar van 2021 de eerste peilstokken plaatsen en kennissessies met deelnemers houden.

Bekijk de folder van Zoet op Zout, de flyer over Boeren Meten Water en het artikel uit Nieuwe Oogst over dit project.