Roadmap Kringlooplandbouw

Roadmap Kringlooplandbouw


The Potato Valley neemt voortouw in verliesbeperking grondstofstromen

Wat betekent kringlooplandbouw voor een sector die een groot deel van de productie wereldwijd exporteert? Dat onderzocht onderzoeksbureau Ecoras de afgelopen maanden in opdracht van The Potato Valley.

Een belangrijk doel van kringlooplandbouw is het meer circulair maken van het teeltsysteem. Bij kringlooplandbouw wordt (her)gebruik van regionaal beschikbare reststromen al snel genoemd. In de pootgoedsector, dat fytosanitaire risico’s bij de toepassing wil uitsluiten, is dit voor een aantal reststromen nog een flinke uitdaging. TPV heeft een themateam ingesteld met daarin vertegenwoordigers van kennisinstellingen en ketenpartijen uit de pootgoedketen. Ecoras bracht eerst de huidige situatie in beeld. Vervolgens zochten ze naar reststromen die in de regio beschikbaar zijn en wellicht in de Noordelijke akkerbouw-bouwplannen gebruikt kunnen worden.

Mogelijkheden op vijf vlakken
Met de informatie van Ecoras ging het themateam Kringlooplandbouw van The Potato Valley op zoek naar een aantal sporen voor het sluiten van de kringloop op een zo laag mogelijk schaalniveau. Dit werk begint op het bedrijf van de pootgoedteler, bij de teelt, maar ook opslag en transport van pootgoed naar nationale en internationale bestemmingen is van belang. Het rapport laat zien dat de beste mogelijkheden voor het ontwikkelen van kringlooplandbouw liggen op het gebied van bodem en bemesting, energieverbruik, brandstofgebruik in de teelt en bij het ‘verpakken’ en transporteren van pootgoed.

Roadmap voor vervolg
Uit het rapport blijkt dat er mogelijkheden zijn om de kringloop meer te sluiten. Dit is omgezet in een roadmap voor de korte, middellange en lange termijn. Op de lange termijn, met alle voorgestelde maatregelen, zou de pootaardappelsector van haar klimaatimpact kunnen halveren. ‘Wij hebben het voortouw genomen om stappen te zetten richting de toekomst. Het is nu aan de keten als geheel om dit verder op te pakken’, vertelt voorzitter van The Potato Valley Tineke de Vries.

Lees hier het hele rapport van Ecoras