Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling

Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling

Bij het onderzoek cluster Plantenfysiologie van de Rijksuniversiteit Groningen loopt voor de duur van 3 jaar vanaf oktober 2017 het project ‘Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling’. Onderzoekers van de RUG werken in dit innovatieve project nauw samen met een drietal aardappel kweekbedrijven uit Noord Nederland. Het project wordt gefinancierd door het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2010 (POP3) van het Europese Lansbouwfonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO) en de provincie Groningen. Doel is het ontwikkelen van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling.

In dit project worden selectiemethoden ontwikkeld waarmee kwekers aardappelrassen kunnen veredelen op worteleigenschappen. Specifieke worteleigenschappen en onderliggende fysiologische processen zullen worden geïdentificeerd waarmee nieuwe rassen kunnen worden ontwikkeld die toe kunnen met minder meststoffen en water en beter bestand zijn tegen abiotische stress zoals droogte, overstroming en verzilting. De nieuw te ontwikkelen robuustere rassen met verbeterde wortelstelsels moeten bijdragen aan een low-input en klimaatbestendige aardappelteelt met sterk verminderde productie- en oogstrisico’s.

Contact:

Jan Henk Venema

Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling
Ontwikkeling van duurzame en klimaatbestendige robuuste aardappelrassen door betere beworteling