Privacyverklaring

Privacyverklaring

U kunt erop rekenen dat wij zorgvuldig omgaan met uw gegevens die via het contactformulier op de website bij ons binnenkomen. We zullen deze informatie altijd vertrouwelijk behandelen.

The Potato Valley houdt statistieken bij over het aantal bezoekers van de website.

The Potato Valley sluit alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworden worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.