Over The Potato Valley

Over The Potato Valley
Welkom bij The Potato Valley

Welkom bij The Potato Valley

Het noorden van Nederland heeft een toppositie in de wereldwijde export van pootaardappelen. The Potato Valley is het kennisplatform voor pootaardappelen. Het doel is een economische vitale kringlooplandbouw in harmonie met de omgeving. Wij richten ons op de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Kracht door verbinding!

Deelnemen en sponsoring

Deelnemen en sponsoring

Deelname of sponsoring van The Potato Valley betekent toegang tot de beste kennis, meedoen of zelf initiëren van onderzoek en ontwikkeling of goede netwerkmogelijkheden

Wereldwijde topproducent pootaardappelen

Wereldwijde topproducent pootaardappelen

De kleigebieden in Groningen en Fryslân leveren 8% van de mondiale export van pootaardappelen. Om deze toppositie te behouden en versterken is hoogwaardige kennisontwikkeling nodig. Uitdagingen liggen op gebied van klimaat, bodem, verzilting, gewasbescherming en kwaliteitseisen van het pootgoed