The Potato Valley: kennisplatform voor pootaardappelen
Kracht door verbinding | ondernemers | onderwijs | onderzoek | overheid
Welkom bij The Potato Valley

Welkom bij The Potato Valley

Het noorden van Nederland heeft een toppositie in de wereldwijde export van pootaardappelen. The Potato Valley is het kennisplatform voor pootaardappelen. Het doel is een economische vitale kringlooplandbouw in harmonie met de omgeving. Wij richten ons op de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid waarbij duurzaamheid het uitgangspunt is. Kracht door verbinding!

Deelnemen en sponsoring

Deelnemen en sponsoring

Deelname of sponsoring van The Potato Valley betekent toegang tot de beste kennis, meedoen of zelf initiëren van onderzoek en ontwikkeling of goede netwerkmogelijkheden

Wereldwijde topproducent pootaardappelen

Wereldwijde topproducent pootaardappelen

De kleigebieden in Groningen en Fryslân leveren 8% van de mondiale export van pootaardappelen. Om deze toppositie te behouden en versterken is hoogwaardige kennisontwikkeling nodig. Uitdagingen liggen op gebied van klimaat, bodem, verzilting, gewasbescherming en kwaliteitseisen van het pootgoed

Over The Potato Valley

Hier staat The Potato Valley voor

Het genereren, ontwikkelen en delen van hoogwaardige kennis met betrekking tot het totale pootaardappel-akkerbouwsysteem. Dit om belangrijke innovaties te bevorderen voor het ontwikkelen en realiseren van een economisch vitale kringlooplandbouw in de noordelijke kleischil. Hierbij werken ondernemers, onderzoek, onderwijs én overheid intensief met elkaar samen.

Hier staat The Potato Valley voor

De organisatie

The Potato Valley wordt gedragen door partners die deelnemen door kennis in te brengen of halen, door deel te nemen in projecten of projectvoorstellen te doen en/of door financieel bij te dragen. The Potato Valley is één van de uitvoeringsagenda’s van de Agro-agenda Noord Nederland. Linken naar kadernotitie van agroagenda zodra deze beschikbaar is.

De organisatie

Stichting The Potato Valley

Om The Potato Valley slagvaardig te kunnen laten opereren is de stichting The Potato Valley opgericht. De Stichting is opgericht op 27 oktober 2016 en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67149774. Ga voor de statuten van de stichting naar 'Lees meer'.

Stichting The Potato Valley

Partners

Organisatie en Doel

Agenda

Het laatste nieuws

The Potato Valley

Blijf op de hoogte met de nieuwsbrief

Agenda - Nieuws - Nieuwsbrief

Contact The Potato Valley

The Potato Valley

Hooge Zuidwal 1
9853 TJ Munnekezijl

06-5111 2070

KvK nr.: 67149774
IBAN: NL83 RABO 0313 691711

Contactformulier