Can Do It onderzoekt kringlooplandbouw in Noord-Nederland

Can Do It onderzoekt kringlooplandbouw in Noord-Nederland
100%
min
90%


Wetenschappers van Wageningen University & Research (WUR), de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en belanghebbenden in Noord-Nederland gaan de komende 4 jaar samen aan het werk om de principes van kringlooplandbouw te vertalen naar uitdagende toekomstbeelden en concrete handelingsperspectieven voor de regio. ‘Noord-Nederland als demonstratieregio van kringlooplandbouw: dat zou een geweldig eindresultaat zijn. Het project ging in het najaar van 2020 van start.

Veel partijen in Nederland omarmen het principe van de kringlooplandbouw. Maar wat betekent dit in de praktijk, bijvoorbeeld voor een regio als Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe)? Kunnen we een gedeelde kringlooplandbouwvisie ontwikkelen die voortbouwt op de vele bestaande initiatieven en deze vertalen naar concrete handelingsperspectieven voor iedereen in het voedselsysteem? Dat zijn de centrale vragen in het CAN-DO-IT project (Circular Agriculture in North-Netherlands: Daring scenarios and Interlinked Transformation).

Integrale analyse
Het project brengt een interdisciplinair team samen dat expertise heeft in plantaardige en dierlijke productie, bestuurskunde, bedrijfskunde en economie. Dit maakt het mogelijk om de consequenties van toekomstbeelden integraal te analyseren voor landbouw, natuur en milieu, maar ook voor sociaal-economische thema’s zoals zelfvoorzieningsgraad of lokale werkgelegenheid. De onderzoekers zijn nu bezig met het uitwerken van hun onderzoekslijnen en methodes.
Hoe de betrokkenheid van The Potato Valley precies zal zijn wordt ook nog verder besproken.

Zie voor meer informatie: www.wur.nl/can-do-it