Kistenreiniger

Kistenreiniger


Projectteam:

Harm Brinks (Delphy), Mechatec (ontwikkelaar kistenreiniger) en 3 agrariërs

Aanleiding en doel:
De kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord Nederland laat te wensen over, regelmatig wordt door de waterschappen overschrijding van de normen voor gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater gemeten. Een belangrijke factor is erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Bij het wassen van kisten voor pootgoedbewaring komt een groot volume met gewasbeschermingsmiddelen vervuild water vrij. Dit vormt een probleem voor de ondernemers, omdat het niet geloosd mag worden. Nieuwe technieken voor het reinigen van kisten zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van dit probleem en bijdragen aan minder emissie naar het oppervlaktewater.

Gewenste resultaat:
Resultaat is een kistenreiniger op basis van recirculatie van het waswater waardoor nauwelijks restvloeistof overblijft en daarom geen emissie geeft van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater/vermindering geeft van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen. Dit lost een groot probleem op voor elke pootgoedteler die nu met veel water zijn kisten reinigt.

Projectbeschrijving:
In het project is een nieuwe methode ontwikkeld voor het reinigen van kisten, met gering gebruik van water. Het reinigen gebeurt op een geheel nieuwe manier, op basis van recirculatie en filtratie van het waswater. Het reinigingsapparaat is ontwikkeld en in de praktijk getest. De ontwikkeling is gedaan door een technisch bedrijf uit de NOP, in samenwerking met 2 telers, verdeeld over de provincies Groningen, Friesland (pootaardappeltelers). De installatie is inmiddels gedemonstreerd in Friesland, Groningen en Drenthe (gericht op de lelieteelt).

Voortgang 2021:

Het prototype hebben we vorig jaar juli-september gedemonstreerd voor pootgoed en lelietelers.

Plannen 2022:

Het project wordt in juni van 2022 afgerond. In mei zijn de laatste demonstraties. Momenteel wordt er nog gewerkt aan de definitieve versie die de markt op gaat.