Koepelproject Kennis delen duurzame pootgoedteelt

Koepelproject telers

Dit project is aangevraagd op initiatief van The Potato Valley en de Pootaardappel Academie. Kennisdeling voor een duurzame pootgoedteelt staat centraal. In dit project wordt gekeken naar bodemstructuur en -verdichting, vitaliteit van pootgoed, bodemweerbaarheid, bodemkwaliteit en bodemschimmels. Een tweede project rondom kistenreiniging is inmiddels goedgekeurd en van start gegaan.

Meer informatie in de presentatie