Deelnemers onderzoek gezocht

Deelnemers onderzoek gezocht

Binnen een afstudeeronderzoek worden akkerbouwers en vollegrondstelers gezocht die al enige tijd werken met precisielandbouw. Dit onderzoek wordt begeleid vanuit de Leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie aan de Wageningen Universiteit.

Binnen dit onderzoek worden het werken met precisielandbouw, en de leerprocessen die nodig zijn in het werken met deze technologie, in kaart gebracht door middel van vraaggesprekken. Deze vraaggesprekken zullen plaatsvinden in de maanden December en Januari.

Uw deelname aan dit onderzoek wordt op prijs gesteld, voor informatie of interesse kunt u Daniel van der Velden bereiken via: telefoon: 06-81657520 of per mail daniel.vandervelden@wur.nl

Het doel van dit onderzoek is om te realiseren wie en wat belangrijk zijn in het beginnen met precisielandbouw en het werken met deze technologieën. Dit kan helpen om de adviezen en begeleiding rond het gebruik van deze nieuwe technologieën te verbeteren.