SPAARBODEM

Spaarbodem

Spaarbodem: verbeter uw grond en daarmee de opbrengst van uw perceel

Meer weten over een hogere opbrengst van uw perceel? Dat kan! Meld u aan voor het project Spaarbodem en leer samen met collega-akkerbouwers welke maatregelen u kunt nemen om uw bedrijf nóg toekomstbestendiger te maken.

Het project Spaarbodem is onlangs van start gegaan in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest (provincie Groningen). Door bodemdaling, ontwikkelingen in de landbouw, klimaatverandering en verzilting komt bodembeheer in dit gebied onder druk te staan. Een gevolg hiervan is dat de waterkwaliteit achteruit gaat. Verbetering van de bodemstructuur en het bodembeheer is van groot belang om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit verbetert. Een goede bodemstructuur houdt water langer vast. Dit voorkomt afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen en onderdrukt verzilting.

Inzicht in goed bodembeheer

Veel akkerbouwers zijn zich bewust van de algemene problematiek. Het belang van goed bodembeheer voor de waterkwaliteit en -kwantiteit in de omgeving is echter nog vaak onderbelicht. Om die reden is Spaarbodem van start gegaan. Een project om nóg meer inzicht te krijgen in het belang van goed bodembeheer voor de opbrengst van uw perceel.

Vier themagroepen

Deelnemers aan Spaarbodem gaan in groepen van circa 15 personen aan de slag met een specifiek bodemthema. Per themagroep wordt één demobedrijf aangewezen waar een praktijkproef wordt uitgevoerd, onder begeleiding van externe deskundigen. Daarnaast stellen we samen met elke deelnemer een plankaart op voor mogelijke maatregelen op het eigen bedrijf. De thema’s waar u uit kunt kiezen, zijn:

  • Organische stof (structuurverbetering, bodemleven voeden, weerbaarheid, vastleggen koolstof)
  • Verbetering capillaire werking (waterafvoer, watervasthoudend vermogen, sponswerking bodem)
  • Jaarrond groen beteelde percelen (bescherming tegen uitdroging, verstuiving, afspoeling)
  • Grondbewerking en het opstellen van een bouwplan (natuurlijke processen in bodem, structuurverbetering)

Aanmelden? Graag!

Wilt u ook aan de slag met beter bodembeheer op uw bedrijf? Dan is Spaarbodem iets voor u. U kunt uw interesse kenbaar maken via het formulier op www.projectenltonoord.nl/spaarbodem. Of kom naar de informatieavond op 7 november, in De Butler in Uithuizen. Inloop vanaf 19.30 uur.

Voor meer informatie over Spaarbodem kunt u ook contact opnemen met projectleider Jakoba Stephanus, telefoon 06-52481993, e-mail: .

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het project Spaarbodem maakt deel uit van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In het kader van DAW werken LTO Noord, waterschappen en andere partners nauw samen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de waterhuishouding in Nederland. Spaarbodem wordt gefinancierd door de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest en DAW.

Lees verder