Webinar The Potato Valley

Webinar The Potato Valley


The Potato Valley organiseert webinar met inspirerende sprekers

Op 19 november organiseert The Potato Valley een webinar. Normaal gesproken zou dit een fysieke kennisbijeenkomst zijn, maar vanwege de coronamaatregelen, kiest de organisatie voor een digitale variant. Het belooft een prachtig alternatief te worden. We gaan dieper in op de thema's kringlooplandbouw en economie. We hebben twee gasten in de studio, twee inspirerende sprekers en volop mogelijkheden tot interactie!

Martin van Ittersum over kringlooplandbouw
Martin van Ittersum is gepromoveerd in de landbouw- en milieuwetenschappen aan Wageningen Universiteit. Hij is hoogleraar in de Plantaardige productiesystemen van dezelfde universiteit. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op duurzame landbouw en het wereldvoedselvraagstuk. Hij werkt aan de analyse, het ontwerp en de evaluatie van landbouwsystemen, van veld, tot bedrijf, regio en mondiaal niveau. Hij leidt vele (inter)nationale projecten rondom het wereldvoedselvraagstuk, integrale toetsing van landbouwsystemen, yield gap analyse, eindigheid van fosfaat, klimaatsverandering en circulariteit in voedselsystemen.

Arnoud Boot over ondernemingsfinanciering in een globale markt
Arnoud Boot is hoogleraar in ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en sinds 2008 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij is voorzitter van de European Finance Association (EFA), raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en voorzitter van Sustainable Finance Lab (SFL). Daarnaast is hij director van het Amsterdam Center for Corporate Finance (ACCF). Hij schrijft geregeld voor verschillende Nederlandse en buitenlandse tijdschriften, treedt op als deskundige in actualiteitenrubrieken op radio en televisie, maar ook bijvoorbeeld in documentaires.

Programma:

  • 15.00 welkom door de directeur van The Potato Valley Hiske Galema en gesprek met voorzitter Tineke de Vries en deelnemer Hilko Bos
  • 15.05 presentatie Kringlooplandbouw door Martin van Ittersum met aansluitend interview door Tineke de Vries
  • 15.35 presentatie ondernemingsfinanciering in een globale markt door Arnoud Boot met aansluitend interview door Hilko Bos
  • 16.15 afsluiting

Meld u aan!
Deelname is gratis. Aanmelden kan via onderstaande link. U ontvangt dan een link waarmee u het webinar thuis kunt volgen. Kunt u niet op 19 november, meld u dan toch aan. U ontvangt dan een link om het webinar later terug te kijken via de website. U kunt vooraf vragen insturen, maar dit kan ook tijdens het webinar.

Aanmelden webinar 19 november