De organisatie

Bestuur

Tineke de Vries

Voorzitter

Regiobestuurder LTO Noord, de ondernemers organisatie voor de agrarische sector

Wridzer Bakker

Secretaris

Uitvoerend bestuurder SPNA

Robert Graveland

Penningmeester

Directeur HZPC Research BV, ras- en kennisontwikkeling voor dé aardappel

Hilko Bos

Algemeen lid

Akkerbouwer en miniknollenproducent in Oldehove (Gr.). Tevens voorzitter van Pootaardappelacademie Groningen

Aaldrik Venhuizen

Algemeen lid

Technisch Manager R&D Agrifirm Plant

Provincie Fryslan

Adviserend lid

Provincie Fryslan

Ko Munneke

Adviserend lid

Senior beleidsmedewerker Landbouw, Provincie Groningen

Programmateam

Het programmateam werkt aan het verder ontwikkelen van:

  • Profilering Nederland pootaardappelland 
  • Verbetering aansluiting onderwijs 
  • Telers stimuleren tot innoveren en kennisdelen 
  • Onderzoek stimuleren

Hiske Galema – Voorzitter
Van Hall instituut – Bodem als productiefactor/bodemstructuur
Peter Kooman – Vitale aardappel
Corné Kempenaar – Precisielandbouw
Dirk Osinga-Onderwijs
Thomas Pollema - Kennis en knowhow uitwisseling (pootaardappel academie)