Akkerranden

Akkerranden


Naam project:

Akkerranden, Regiodeal NIL Kleischil

Projectteam:

Niels de Bruijn (Provincie Fryslan)

Harold Martens (Provincie Groningen)

Kristel van Veen (The Potato Valley)

Hille Hoogland (The Potato Valley)

Het doel van het project:

Boeren, specifiek akkerbouwers, die aan de slag willen of al zijn met akkerranden faciliteren in hun behoeftes zodat zij succesvol kunnen zijn met hun akkerranden. Hiervoor moeten we er in eerste instantie achter komen waar de behoeftes precies zitten.

Wat kan de teler ermee:

Met meer succes en plezier akkerranden toepassen in het bedrijf. Biodiversiteit verbeteren, negatief effect van akkerranden minimaliseren en ook voordelen benutten.

Wie voert het onderzoek uit:

Onderzoek tot december 2022 is gedaan door regionale Collectieven. Zij hebben middels enquêtes informatie van telers verzameld.

Looptijd:

Initiatief najaar 2021. Verder verloop afhankelijk van de stemming bij boeren rond toepassen akkerranden.

Voortgang 2022:

Collectieven hebben in zomer 2022 enquête uitgevoerd met rapportage in oktober. 2022.

Eerste resultaten:

Inzicht in ervaring en houding van telers.

Plannen 2023:

In het projectoverleg op 25 oktober 2022 is opgemerkt dat de stemming rond akkerranden bij de boeren niet best is. Veel onzekerheid over regels en voorwaarden, GLB 4% uit productie. De motivatie bij telers is sterk afgenomen in 2022. De kosten van de teelt van akkerranden zijn hoger en de vergoedingen staan onder druk en zijn voor 2023 niet duidelijk. Begin 2023 overleg over voortgang.