Precisielandbouw 4.0

Precisielandbouw 4.0


Precisielandbouw 4.0: op naar data-gedreven landbouw door versterking datapositie van de boer.

Projectteam
Corné Kempenaar, Wageningen Universtity & Research, Wageningen.

Doel van het onderzoek/project
In fase 1 is verkend hoe de slim data-gebruik op landbouwbedrijven verbeterd kan worden. Zie bijgevoegde link naar het eindrapport. In 2021 wordt gestart met een aantal toepassingen, waarvan 1 gericht op pootgoedkwaliteit.

Wat kan de teler ermee?
Zijn bedrijf beter managen op basis van data. Denk aan bijv. voorspellen van pootgoedkwaliteit o.b.v. data over de teelt en bewaring. Of denk aan monitoren van opbrengst pleksgewijs en deze data gebruiken bij het managen van opvolgende teelten

Wie voert het onderzoek uit?
Een breed consortium van partijen verenigd in de PPS PL4.0.

Onderzoeksvraag
Het doel van het PL4.0 project is een collectieve R&D inspanning leveren om te komen tot een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data in open teelten en agrifood-ketens in Nederland.

Looptijd
2019 - 2023

Voortgang 2020 en vorige jaren
Zie bijgevoegd rapport.

Eerste resultaten
Fase 2 met toepassingen begint in 2021

Terugkoppeling op 2021

Binnen de PPS Precisielandbouw 4.0 wordt gewerkt aan het verbeteren van de data-uitwisseling tussen boeren, machines en ketenpartijen en het ontwikkelen van nieuwe kennismodules. Werkpakket 1 gaat over pootgoedkwaliteit. Het hoofddoel is om data op het pootgoedbedrijf te kunnen gebruiken om de vitaliteit van het pootgoed in te schatten. De grote uitdaging is het samenbrengen van gegevens over het uitgangsmateriaal, gewasdata gedurende teelt, plaatsspecifieke opbrengstverschillen in maatsortering en bewaargegevens en dit te koppelen aan een pootgoedkwaliteitsmodel.

Bij 2 telers worden dit seizoen zoveel mogelijk data verzameld rondom de pootgoedteelt om te zien hoe we dit kunnen koppelen aan het model. Binnen het perceel verschilt de zwaarte (en daarmee vochtbeschikbaarheid en mineralisatie) wat invloed heeft op de uiteindelijke maatsortering en mogelijk vitaliteit van de knol. Recent is er techniek beschikbaar gekomen om plaatsspecifiek de sortering tijdens het rooien te monitoren. Bij de 2 telers wordt een camerabox geïnstalleerd op de rooimachine die het aantal en maatverdeling van de knollen bepaald tijdens het rooien. Hiermee krijgen we inzicht in hoe groot de verschillen in maatsortering op het perceel zijn en of we relaties zien met bijv. de bodemvariatie.

Afgelopen winter hebben we in samenwerking met de groep mechanisatie van de Pootgoedacademie een workshop gehouden over de visualisering van de opbrengstdata. Daarnaast kwam de wens voor een applicatie om kaartlagen te kunnen stapelen en de statistische verbanden ertussen terug te zien. De ideeën uit de workshop nemen we mee in het ontwikkelen van een applicatie.

Meer weten? Kijk dan op de site van WUR.