Precisielandbouw 4.0

Precisielandbouw 4.0


Precisielandbouw 4.0: op naar data-gedreven landbouw door versterking datapositie van de boer.

Projectteam
Corné Kempenaar, Wageningen Universtity & Research, Wageningen.

Doel van het onderzoek/project
In fase 1 is verkend hoe de slim data-gebruik op landbouwbedrijven verbeterd kan worden. Zie bijgevoegde link naar het eindrapport. In 2021 wordt gestart met een aantal toepassingen, waarvan 1 gericht op pootgoedkwaliteit.

Wat kan de teler ermee?
Zijn bedrijf beter managen op basis van data. Denk aan bijv. voorspellen van pootgoedkwaliteit o.b.v. data over de teelt en bewaring. Of denk aan monitoren van opbrengst pleksgewijs en deze data gebruiken bij het managen van opvolgende teelten

Wie voert het onderzoek uit?
Een breed consortium van partijen verenigd in de PPS PL4.0.

Onderzoeksvraag
Het doel van het PL4.0 project is een collectieve R&D inspanning leveren om te komen tot een basis voor grootschalig, slim, veilig, transparant en ‘in control’ gebruik van data in open teelten en agrifood-ketens in Nederland.

Looptijd
2019 - 2023

Voortgang 2020 en vorige jaren
Zie bijgevoegd rapport.

Eerste resultaten
Fase 2 met toepassingen begint in 2021